🏙 Πόλη ή Χωριό🏡 ; >> City or Villlage?

Updated: Nov 20, 2020

Γεια και χαρά φίλες και φίλοι μου!

(ya ke harà fìles ke fìli mu)

Hello my friends <feminine & masculine>!


Τι κάνετε;

(tì kànete?)

How are you?


Βρισκόμαστε στα μέσα Οκτώβρη, και τα online τμήματα συζήτησης κυλάνε υπέροχα!

(vriskòmaste sta mèsa oktòvri, ke ta onoline tmìmata )

We are in mid-October, and the online Discussion Groups are rolling wonderfully!


Χθες είχαμε ακόμα μία πανέμορφη συνάντηση με την Μπερέν, την Ζεϊνέπ και τον Ανίλ.

(hthes ìhame akòma mìa panèmorfi sinàntisi me tin Beren, tin Zeynep ke ton Anìl)

Yesterday we had yet another wonderful meeting with Beren, Zeynep and Anil.


Αυτή η άσκηση είναι για εσάς, Μπερέν, Ζεϊνέπ και Ανίλ, αλλά δοθείσας της ευκαιρίας μπορεί όποιος άλλος θέλει από την κοινότητα να ασχοληθεί με αυτή την άσκηση.

(aftì i àskisi ìne ya esàs, Beren, Zeynep ke Anìl, alà dothìsas tis efkerìas borì òpios àlos thèli apò tin kinòtita na asholithì me aftì tin àskisi)

This activity is for you, Beren, Zeynep, and Anil, but given the chance anyone else from our community who wants to engage with it, is now able to.


Εδώ θα δείτε ένα απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων, σχετικά με το θέμα μας :)

(edò tha dìte èna apòspasma apò to deltìo idìseon, shetikà me to thèma mas)

Here you will see an extract from the News, regarding our topic :)


Δεν είναι πολύ πρόσφατο, αλλά εξυπηρετεί τις ανάγκες της άσκησής μας.

(den ìne polì pròsfato, alà exipiretì tis anàges tis àskisìs mas)

It is not very recent, but it serves the needs of our exercise.

  Ερωτήσεις βασισμένες στο βίντεο:
1. Ποια είναι τα ονόματα των δύο ανθρώπων, και ποια είναι η ηλικία τους;
2. Που ζούσαν μέχρι τώρα και που πήγαν να ζήσουν από εδώ και πέρα;
3. Ποια είναι η δουλειά τους;
4. Γιατί θέλαν να μετακομίσουν από την πόλη στο χωριό;
5. Ποια είναι η δική σας γνώμη σχετικά με τη ζωή στην πόλη και τη ζωή στο χωριό; Πού μένετε εσείς τώρα και πού θα θέλατε να μένετε εσείς μόνιμα;


Questions based on the video:

1. Which are the names of the two people, and what is their age?

2. Where have they been living so far and where did they go to live from now on?

3. What are their jobs?

4. Why did they want to move from the city to the village?

5. What is your own opinion regarding (the) life in the city and (the) life in the village? Where do you live now and where would you like to live permanently?✍ Γράψτε μου τις απαντήσεις σας στα σχόλια από κάτω!

(yràpste mu tis apadìsis sas sta shòlia apò kàto)

✍ Write to me your answers in the comments below!


👩🏻‍🏫 Όπως πάντα, βλέπω και διορθώνω όλα τα σχόλια που μου γράφετε :)

(òpos pàda, vlèpo ke diorthòno òla ta shòlia pu mu yràfete)

👩🏻‍🏫 As always, I read and correct all the comments that you are writing to me :)


Καλή επιτυχία!!!

(kalì epitihìa)

Good luck!!!


Με αγάπη από την Ελλάδα,

Αριστέα 💙A little note to let you know... if you wish,

  • 💌 Subscribe on the Greek.and.Green youtube channel to receive first all the new videos I create for the lessons. You also help my tiny channel grow :)

  • 👥 Become a member of this community to access all the posts I create, but -moreover- to be able to create your own posts too, share comments and pose questions. I can't wait to get to know you!

  • 🏛 Participate in our Online Discussion Group! Choose the right one for you here.

  • 🌱 Support the Greek.and.Green project grow by donating on my KoFi link here.

  • ☕️ To thank anyone who donates towards the achievement of our community goals, I have created a page on ko-fi where you will have access to exclusive material, poles for my next lessons, and thoughts I will be sharing with you from time to time regarding the development of Greek.and.Green.

Σας ευχαριστώ!
#listeningexercise #video #news #learning #advancedlearnersofGreek #activity #community #greekandgreen #learngreekbegreen #city #village #lifestyle #greeklanguage #development #dialogue #writing #thinking #Greek #Greece #Greektutor #LearnGreekOnline #LearnGreek #teacher #希臘語 #希腊人 #参观希腊 #希腊文化 #Yunan #Yunanistana #onlinelessons #youtube #discovergreece #green #ethos #respect #teaching #teacher #love #discussiongroups

70 views2 comments

Recent Posts

See All