Ψάχνω 🔭 >> To search ✓

Καλησπέρα και καλή Παρασκευή σε όλες και όλους!

(kalispèra ke kalì paraskevì se òles ke òlus)

Good evening and happy Friday to all <feminine&masculine>!


Τι κάνετε σήμερα και πώς σας βρίσκει το τέλος της εβδομάδας;

(ti kànete sìmera ke pòs sas vrìski to tèlos tis evdomàdas?)

How are you today and how does the end of the week find you?


Αυτή η εβδομάδα για εμένα ήταν πολύ εστιασμένη σε μία πιο σφαιρική προσέγγιση στην online διδάσκαλία μου προς εσάς, την κοινότητα του Greek.and.Green.

(aftì i evdomàda ya emèna ìtan polì estiasmèni se mìa pio sferikì prosègisi stin online didaskalìa mou pros esàs, tin kinòtita tu Greek.and.Green)

This week for me was very focused on a more spherical approach to my online teaching towards you all, the Greek.and.Green community.


Όσοι από εσάς είστε μέλη της 2.5Κ κοινότητας του @Greek.and.Green στο Instagram, θα έχετε ήδη δει την κλίση του ρήματος ψάχνω και τα σχετικά κουίζ-ιστορίες αυτής της εβδομάδας.

(òsi apò esàs ìste mèli tis 2.5K kinòtitas tu Greek.and.Green sto instagram, tha èhete ìdi di tin klìsi tu rìmatos psàhno ke ta shetikà quiz-stories aftìs tis evdomàdas)

Whoever from you are members of the 2.5K community of @Greek.and.Green on Instagram, you will have already seen the conjugation of the verb <to search> and the related quizzes and stories of this week.

Ωστόσο, το μάθημα δε σταματάει εδώ: συνεχίζεται με την εμπέδωση του ρήματος.

(ostòso i didaskalìa de stamatài edò shetikà me tin ebèdosi tu rìmatos)

However, the lesson does not stop here: it continues with the comprehension of the verb.


Έτσι λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που ανεβάζω ένα ρήμα ξεχωριστά από τα παραδείγματα εμπέδωσής του, και ο λόγος είναι αυτός:

(ètsi lipòn ìne i pròti forà pu anevàzo èna rìma xehoristà apò ta paradìgmata ebèdosìs tu, ke o lògos ìne aftòs)

As such, it is the first time that I upload a verb separate from the examples of its comprehension, and the reason is this:ακολουθεί μία συναρπαστική μικρή ιστορία γύρω από το ρήμα "ψάχνω", μοναδικά εμπνευσμένη για εσάς!

a fascinating short story is following up around the

verb <to search>, exclusively inspired for you!Όπως θα δείτε πολύ σύντομα στο επόμενο ποστ, το ρήμα ψάχνω χρησιμοποιείται ως εξής:

(òpos tha dìte polì sìntoma sto epòmeno post, to rìma psàhno hrisimopiìte os exìs)

As you will very soon read in the next post, the verb <to search> is used like this:


👩🏻‍🏫 Ρ Η Μ Α Τ Α ( V E R B S )

👉🏽 Ψάχνω <To search> 🔭


✅ Ψάχνω κάποιον: I search someone / I look for someone

✅ Ψάχνω κάτι: I search something/ I look for something

✅ Ψάχνω κάπου: I search somewhere


Επίσης, στο βίντεο της μικρής ιστορίας με το ρήμα ψάχνω, θα παρατηρήσετε ότι χρησιμοποιούνται πολλοί χρόνοι του ίδιου ρήματος.

(epìsis, sto video tis mikrìs istorìas me to rìma psàhno, tha paratirìsete òti hrisimopiùde polì hròni tu ìdiu rìmatos)

Also, in the short story video with the verb <to search>, you will notice that there are used many tenses of the same verb.


Παρακάτω θα βρείτε όλους τους χρόνους του ρήματος.

(parakàto the vrìte òlus tus hrònus tu rìmatos)

Below you will find all the tenses of the verb.


👩🏻‍🏫 Χ Ρ Ο Ν Ο Ι ( T E N S E S )


⏳ Ενεστώτας (Present):

εγώ ψάχνω - εσύ ψάχνεις - αυτός/ή/ό ψάχνει

εμείς ψάχνουμε - εσείς ψάχνετε - αυτοί/ές/ά ψάχνουν


⏳ Παρατατικός (Imperfect):

εγώ έψαχνα - εσύ έψαχνες - αυτός/ή/ό έψαχνε

εμείς ψάχναμε - εσείς ψάχνατε - αυτοί/ές/ά έψαχναν


⏳ Αόριστος (Aorist):

εγώ έψαξα - εσύ έψαξες - αυτός/ή/ό έψαξε

εμείς ψάξαμε - εσείς ψάξατε - αυτοί/ές/ά έψαξαν


⏳ Εξακολουθητικός Μέλλοντας (Continuous Future):

εγώ θα ψάχνω - εσύ θα ψάχνεις - αυτός/ή/ό θα ψάχνει

εμείς θα ψάχνουμε - εσείς θα ψάχνετε - αυτοί/ές/ά θα ψάχνουν


⏳ Στιγμιαίος Μέλλοντας (Simple Future):

εγώ θα ψάξω - εσύ θα ψάξεις - αυτός/ή/ό θα ψάξει

εμείς θα ψάξουμε - εσείς θα ψάξετε - αυτοί/ές/ά θα ψάξουν


⏳ Παρακείμενος (Present Perfect):

εγώ έχω ψάξει - εσύ έχεις ψάξει - αυτός/ή/ό έχει ψάξει

εμείς έχουμε ψάξει - εσείς έχετε ψάξει - αυτοί/ές/ά έχουν ψάξει


⏳ Υπερσυντέλικος (Past Perfect):

εγώ είχα ψάξει - εσύ είχες ψάξει - αυτός/ή/ό είχε ψάξει

εμείς είχαμε ψάξει - εσείς είχατε ψάξει - αυτοί/ές/ά είχαν ψάξει


⏳ Συντελεσμένος Μέλλοντας (Future Perfect)

εγώ θα έχω ψάξει - εσύ θα έχεις ψάξει - αυτός/ή/ό θα έχει ψάξει

εμείς θα έχουμε ψάξει - εσείς θα έχετε ψάξει - αυτοί/ές/ά θα έχουν ψάξει
👩🏻‍🏫 Α Σ Κ Η Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Σ Π Ι Τ Ι ( H O M E W O R K )


✍️ Γράψτε μου στα σχόλια: 2 προτάσεις με το ρήμα "ψάχνω".

✍️ Write to me in the comments: 2 sentences with the verb "to search"Από την Ελλάδα, με αγάπη,

💙 Αριστέα & Νέσσων 💚

A little note for you, if you wish to support us:

Σας ευχαριστώ!

#learngreek #verbtoday #greekbydoing #learnbydoing #education #video #tutorial #verbs #greekverbs #conjugation #activities #examples #blogging #teachers #greekteacher #onlinediscussiongroups #joinus #participation #community #greekandgreen #lovegreece #exploregreece #greekculture #greekart #learngreek #begreen #thinking #thinkingofyouall #fromgreecewithlove #aristeakyriakou #nesson #aristeaandnesson #work #teacher #partners #learnbydoing #homework #activitiesingreek #yourgreektutor


50 views0 comments

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now